Podařila se naše aklimatizace v Peru?

19.07.2016 15:14

Vrcholná akce letošní sezony – výstup na sedmitisícovku Noshaq už doslova klepe na dveře. Doma se kupí hromady oblečení, vybavení, jídla, lezeckého materiálu, zkrátka všeho, co budeme na výstup potřebovat.

Fyzičku už nemá cenu nijak honit. Co jsme nenatrénovali dosud, to už stejně nedoženeme. Také pevně věříme, že naše třítýdenní příprava v peruánských horách se z hlediska aklimatizace povedla. Strávili jsme v horách spoustu dní. Během treku kolem Alpamaya i výstupu na Nevado Pisco jsme se docela dlouho pohybovali v nadmořských výškách v rozmezí 4000 – 5762 metrů.

Po návratu domů jsme opět zavítali Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsme podstoupili totožné testy, jako před naším odletem do Peru. A výsledek? „Z mého pohledu lze považovat aklimatizační pobyt v peruánských Andách za úspěšný. Mé konstatování se opírá o výsledky srovnávacích hypoxických testů, které horolezci podstoupili před odjezdem a po příjezdu z Peru. Adaptační projevy byly u Markéty patrné jak z analýzy krve, kdy došlo ke zvýšení hodnot ,,červené řady" a tím i transportní kapacity krve na kyslík s čím patrně souvisí i nižší desaturace, SF, zlepšený funkční profil autonomního nervového systému a nižší produkce laktátu během srovnávacích hypoxických testů. Ještě markantnější pozitivní změny v odezve organismu na kontrolní hypoxické testy jsme po návratu zaznamenali u Zdenka Hodináře, protože podle výsledků se zpět do Česka vrátil úplně jiný člověk. Oběma dobrodruhům přeji i za kolegy z Fakulty tělesné kultury, kteří mi pomáhají při péči o hanácké dobrodruhy, hodně štěstí při zdolávání horského velikánu v Afganistanu a bezpečný návrat zpět do vlasti,“ zhodnotil výsledky odborný asistent z Katedry přírodních věd v kinantropologii FTK UP Olomouc Michal Botek..

Kromě hypoxických testů oba podstupujeme také testy tělesného složení. Hodnotí se stav před odletem do Peru, po návratu z Peru a po návratu z Noshaqu. Ženské části dvojice bylo doporučeno před odletem do Peru pár kilogramů přibrat, aby měla z čeho při výstupech čerpat. Vzala jsem tuto radu zodpovědně a ládovala jsem se dobrotami o sto šest, aniž bych měla výčitky svědomí  Ale už musím brzdit…, aby se to nezvrtlo někam úplně jinam.

Noshaq 7492 m je druhým nejvyšším vrcholem pohoří Hindúkuš a nejvyšší horou Afghánistánu. Nachází se na severovýchodě země na hranici afghánské provincie Badachšán a okresu Čitrál, který náleží k provincii Chajbar Paštúnchwá Pákistánu.

—————

Zpět